Gaz wysypiskowy – szanse i zagrożenia

Powstający i wydzielający się na składowiskach odpadów gaz wysypiskowy stanowi spore zagrożenie dla swojego otoczenia, ale jednocześnie może być postrzegany jako szansa w branży energetycznej. Jeśli chcecie przekonać się o dwóch stronach śmieciowego medalu, koniecznie zapoznajcie się z poniższym artykułem!

Gaz wysypiskowy – co to właściwie jest?

Bohater dzisiejszego wpisu to nic innego jak gaz, który wydziela się podczas najróżniejszych procesów, z którymi zetknąć można się na wysypiskach śmieci. Mamy tu na myśli przede wszystkim fermentację beztlenową, zachodzącą na skutek reakcji fizycznych, chemicznych i biologicznych. W rezultacie powstaje mieszanka metanu, dwutlenku węgla oraz innych gazów, które rychło wydzielane są do atmosfery.

Aby mogło dojść do powstania takiego toksycznego koktajlu, niezbędne jest współwystępowanie kilku czynników:

  • obecność bakterii beztlenowych;
  • obecność materii organicznej;
  • odpowiednia temperatura, wilgotność i ciśnienie.

Szanse – jak wykorzystać biogaz

Biogaz – bo takim mianem nazywany jest również niekiedy gaz wysypiskowy – może być traktowany jako odnawialne źródło energii, a więc coś, czemu warto przyjrzeć się bliżej. Pozyskaną mieszaninę można spalać, przy czym najbardziej opłacalne jest spalanie w miejscu pozyskania, a więc w obrębie samych przedsiębiorstw zajmujących się składowaniem odpadów. Energia pozyskana w ten sposób najczęściej wykorzystywana jest do zasilania silników, ogrzewania lub jako paliwo do pochodni gazowych.

Zagrożenia – niebezpieczny gaz

Mieszanina metanu i dwutlenku węgla nie pozostaje obojętna dla środowiska. Oba należą przecież do gazów cieplarnianych, a więc mogą nawet mieć wpływ na grubość warstwy ozonowej! Nie bez znaczenia jest także negatywne działanie biogazu na całe otoczenie – jego uwalnianie się może prowadzić do degradacji gleby, wód gruntowych czy powodować zanieczyszczenie powietrza.

Procesy te mają toksyczne skutki dla organizmów żywych: zwierząt, roślin, a także samego człowieka. Jak podają źródła, gaz wysypiskowy niekorzystnie wpływa także na budownictwo. Stanowi on zagrożenie dla elewacji i konstrukcji budynków, a także może zwiększać ryzyko pożarów.

Podsumowanie

Z jednej strony gaz wydzielający się na wysypiskach może stanowić ogromne niebezpieczeństwo dla środowiska, z drugiej natomiast może stać się ciekawą alternatywą dla tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł energii. Wszystko jednak wymaga usprawnień i innowacji, w które warto inwestować.